Begeleiding en coaching van certificeringstrajecten

Uw expert in informatiebeveiliging en ISO 27001

Advies op maat gebaseerd op meerwaarde en relevantie!

Ons advies en coachings traject

Stap 1: Inventariseren

Stap 1 betreft het bepalen van de uitgangspunten voor het adviestraject en/of certificeringstraject. Onderdelen hierbij zijn het opstellen van een advies plan met daarin opgenomen een concrete planning en plan van aanpak.

Stap 2: Implementeren

Binnen stap 2 worden de tijdens stap 1 geïnventariseerde uitgangspunten geïmplementeerd in de organisatie. Onderdeel hiervan is het definitief maken van het handboek en de bijbehorende processen, formulieren en registraties.

Stap 3: Coaching

Bij stap 3, de belangrijkste stap in het proces, is de coaching. Bij certificering, advies of bijvoorbeeld een nieuwe RI&E brengen veel nieuwe aspecten / wijzigingen met zich mee, waarbij een goede coaching noodzakelijk is.

Stap 4: Certificering

Stap 3 wordt in geval van een certificeringstraject afgesloten middels een pré-audit (ook wel interne audit). Aansluitend hierop wordt de daadwerkelijk audit ingeplant en uitgevoerd door een daartoe bevoegd certificerende instantie.

Een greep uit ons aanbod aan diensten

Keuring arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen die tijdens de dagelijkse werkzaamheden gebruikt worden dienen jaarlijks onderhouden te worden. Hiernaast geldt voor een groot aantal arbeidsmiddelen dat deze ook jaarlijks gekeurd moeten worden door een daartoe bevoegd persoon. Ook in het keuren en repareren van arbeidsmiddelen vind u bij Hoegee Advies een goede partner.

Cursussen

Hoegee Advies biedt een aantal opleidingen en workshops op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze opleidingen en workshops komen onder andere uit de verplichtingen van diverse normen en checklisten. Hiernaast bestaat er de mogelijkheid om een workshop te laten ontwikkelen door de adviseur van Hoegee Advies, volledig gericht op uw idee en uw organisatie. 

Risico inventarisatie en -evaluatie

Overal zijn risico’s aanwezig. Veel van de risico’s worden beheerst en erkend maar dat geldt niet voor alle risico’s. Risico’s liggen aan de grondslag van incidenten en uiteindelijke ongevallen met schade en/of letsel als gevold. Werkgevers zijn wettelijke verplicht alle risico’s te inventariseren en te evalueren waaraan hun werknemers, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, worden blootgesteld.

Management systemen

In uw organisatie staat veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit in een hoog vaandel. Vakmanschap is binnen alle lagen van de organisatie aanwezig. De vraag is hoe deze aspecten op elkaar zijn afgestemd en waar verbetering mogelijk zijn.

Offerte aanvragen